วิธีลง Crack เกมส์

หมายเหตุ : ชื่อโฟลเดอร์ Crack จะแตกต่างกันไป เช่น CODEX , SKIDROW , PROPHET , PLAZA เป็นต้น